5. Front Page – CTA Section #2 texto….

Humedades por condensación

Como solucionamos problemas de condensación en su vivienda:

A humidade por condensación aparece cando a temperatura superficial dunha parede e inferior o punto de rocío do ambiente. Este proceso aparece cando existe unha diferencia maior a 2º C entre a temperatura de rocío e a superficie fría.

cristal con agua

En xeral e un fenómeno propio do invierno; vese nos cristais e paredes con alto coeficiente de transmisión térmica, provocando un deterioro nas condicions de habitabilidade e proliferando as colonias de fungos como e o Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, … que se extenden polas superficies frías. Estas humidades por condensación producense en pontes térmicos, nas habitacions pouco ventiladas e en zonas donde a humedad relativa do aire e alta (baños, cociñas, etc..). Tamen incide a ocupacion da vivenda; cantas mais persoas, mais humidade (50/80 gr. de vapor de auga por h/por persoa) , o lavar e secar a roupa no interior da vivenda e a escasa ventilacion en locais, as estufas de butano aportan unha cantidade de auga o ambiente de 400/700 gr./kg. de combustible consumido.

El hongo coincide exactamente con el punto mas frío medidos con la cámara termográfica

Mediante o análise termográfico que realizamos, comprobamos a temperatura en toda a area, observando que o fungo aparece nas zonas mais frias.

Finalmente, conseguimos asegurar mediante métodos científicos que el factor que provoca la aparición de hongos es la superficie fría polo tanto aplicando os os materiais apropiados para cada caso, conseguimos aumentar a temperatura de eses paramentos e por consecuencia desapareceran os fungos.

Polo tanto , se vostede ten problemas de humidades ou condensacios, para solucionalos so tera que poñerse en contacto con nos, para poderlles ofrecer un orzamento ca millor solucion e sen compromiso.

Xuntos solucionaremos o seu problema, con todalas garantías…