Celulosa triturada e tratada
 se emprega como aillamento térmico en cubertas, cavidades de tabiquería seca ou escaiola, estructuras de madeira, sobre forxados de bovedilla e viguetas e en xeneral en rehabilitación de vivendas. Ten as ventaxas de ser un material moi económico, fácil de aplicar, penetra en todolos ocos de forma uniforme e por eso e perfecto para evitar pontes térmicos. Tamén se puede aplicar como aillamento proxectado humedecéndoo durante o proxectado e diluindo un pegamento especial durante la proxección. O seu tratamiento con aditivos da propiedades ignífugas, funxicidas e protección contra insectos. Esta especialmente indicado para aillamiento estival, dada a sua capacidad específica de almacenamento de calor.

Aplicase en:

  • baixo cuberta de palomero
  • sobre forxados
  • en buhardilla, insuflado entre lámina de ieso e cuberta
  • en falsos teitos
  • en tabiques de láminas de ieso
  • en trasdosados de láminas de ieso
  • en medianeras e falsos teitos acústicos
Valor Lambda 0,038 W/m*K
Valor u 1,0-2,0 permite transpiración