Material derivado da pedra volcánica e coque en forma de nódulos de lana de roca a granel.  Este producto ten a ventaxa de ser un producto con boas propiedades, como que e imputrescible e resistente a ambientes húmedos, resistente o lume M0 o A1.

O seu aspecto e mais basto por que aplicase  en:

  • zonas de chimeneas
  • Patinillos de tuberías
  • Falsos teitos baixo soportais (con tuberías de auga) a partir de 10 cm de espesor
  • Cámaras de ventilación en fachadas a partir de 10 cm de espesor
  • Fachadas de edificios públicos ou de pública concurrencia
  • Falsos teitos en locais de pública concurrencia a partir de 10 cm de espesor
  • Cubertas con risco de goteras ou pequenas zonas temporalmente expostas a chuvia e o vento, a partir de 10 cm de espesor
  • En medianeras y falsos techos acústicos a partir de 10 cm de espesor
Valor Lambda 0,036 W/(m*K) insuflado
Valor Lambda 0,045 W/(m*K) proyectado
Valor u = 1-2 permite la transpiración