Bolitas EPS con Grafito

O poliestireno expandido EPS e un producto derivado do petróleo, nesta forma de boliña e novedoso, a importamos de Centroeuropa e ten excelentes propiedades aillantes para cámaras e aillamento entre muro de fachada exterior e rasillón interior. As boliñas se insuflan a presión nas cámaras e posibilitan unha distribución homoxénea do aislamiento, evitando a presencia de pontes térmicos. As boliñas están impregnadas con grafito, de este xeito se reflexan as ondas de calor, antes de penetrar éstas no material aillante, cun excelente resultado no aillamento térmico.

  • zonas con presencia de condenaciones intersticiales
  • cámaras de ventilación finas, a partir de 2,0 cm de espesor
  • cámaras de ventilación con presencia de planchas de EPS
  • Ideal para aillar contra o frío gracias a sua conductividade mais baixa do mercado.
Valor Lambda de 0,033 W/(m*K)
Valor u = 1-2 permite la transpiración