Como insonorizar, por partes ou integral??

Podese insonorizar unha vivenda ou un recinto por partes ou facer unha insonorización integral. Temos a posiblidade de aillar ruidos aéreos (voces, televisión, …) cunha medida de aillamento económica, localizando a fonte sonora  aérea.

Pola posible presencia de pontes acústicos na mayoría dos casos, non e posible aillar ruidos de impacto (sillas, tacones pisando o solado, caida de obxetos, …) sen realizar unha insonorización integral acústica. Nestos casos o mais eficaz e económico e acordar co veciño da vivenda superior, a instalacion dunha solera desolidarizada ou colocar unha moqueta. Si eso non fora posible, e os ruidos proveñen de moitos veciños, teremos que realizar obras importantes, posto que temos que insonorizar muros, tabiques, teitos, soleras, tuberías, armarios empotrados, portas e ventanas.

INSONORIZACION DE MURO:

Mediante a colocación de trasdosado tipo pladur e aillante fonoabsorbente Isofloc. Recomendanse espesor a partir de 80 mm de aillante para que o material absorbente actue sobre todalas frecuencias, tanto as baixas como as altas, reducindo substancialmente os ruidos aereos. A maiores colocaremos o tabique pladur (doble ou triple) obtendo un efecto desacoplador acustico, o unir un elemento flexible a un rixido e un espesor amplo a un espesor de muro fino. A continuacion colocarmos unha lamina viscoelastica intercalada entre os paneis de pladur conseguindo asi unha millor absorcion das baixas frecuencias e evitando a vibracion dos paneis.

Tabique MEDIAS prestaciones

Solución ideal para aillar ruidos aéreos en medianeiras veciñais.
Millora estimada do ruido aéreo hasta 15 dB(A)*). DnTA > 60 dB(A)*) Espesor recomendado 11 cm

Tabique ALTAS prestaciones

Solución recomendada para aillar ruidos aéreos en medianeiras veciñais con presencia intensa de ruidos aéreos, ou proximidade a locais con música. Na parede o vecino se lle pega ademáis unha membrana acústica adicional. 
Millora estimada do ruido aereo ata 18 dB (A)*). DnTA> 60-63 dB (A)*). Espesor  recomendado 11 cm.
Tabique MAX prestaciones
Solucion recomendada para aillar locais comerciais, bares e discotecas con necesidade das maximas prestacions. Na parede medianera peganse adicionalmente un conxunto de duas laminas acusticas sobrepostas e unha lamina PE.
Millora estimada do ruido aereo de ata 22 dB(A)*). DnTA > 67 dB(A) *). Espesor necesario en locais de concurrencia pública > 15 cm. Espesor isofloc > 10 cm. Espesor en viviendas 12 cm.

*) Todos estes valores obtiveronse por extrapolación e ensaios en condicions de laboratorio e poden non coincidir cos do seu local ou vivenda.

INSONORIZACION DE TECHO:

Mediante a colocación de falsos teitos con perfilería de aluminio tipo pladur, recheo de material fonoabsorbente ISOFLOC, idealmente entre 10 e ata 30 cm baixo forxado. Recomendanse espesores a partir de 80 mm de aillante para que o material absorbente actue sobre todalas frecuencias dos focos sonoros aereos, tanto baixas como altas. O falso teito de tipo pladur, debera ter unios elasticas nas esquinas, para que actue como elemento acustico desacoplante, dado o seu espesor fino frente o forxado e a sua menor rixides. Intercalando entre os paneis de tipo pladur, unha lamina viscoelastica , conseguiremos millorar a absorcion de baixas frecuencias e evitaremos a vibracion dos paneis.

F.techo MEDIAS prestaciones
Solucion ideal para aillar ruidos aereos . Millora estimada do ruido de ata 17 dB(A). DnTA > 60 dB(A). Espesor recomendado 11 cm.
F.techo ALTASprestaciones
Solucion recomendada para aillar intensos ruidos aereos , ou proximidade a locais con musica. No teito pegase ramen unha lamina acustica adicional. Millora acustica estimada 21 dB (A)*);DnTA > 65 dB(A).*) Espesor recomendado 11 cm.
F.techo MAX prestaciones

Solución recomendada para aillar locales comerciais, bares e discotecas, con necesidade de maximas prestacions. Baixo o forxado pegase un conxunto de duas laminas acusticas adicionais sobrepostas cunha lamina de PE. Millora acustica estimada 25 dB(A) *). DnTA > 70 dB(A)*). Espesor recomendado en locais de pública concurrencia 15 cm. Espesor recomendado en vivendas 12 cm.

*) Todos estes valores obtiveronse por extrapolación e ensaios en condicions de laboratorio e poden non coincidir cos do seu local ou vivenda.

Aislamiento térmico proyectado

Proyectado de Promaspray T

Este procedimiento de proyección de lana de roca con base cementosa es especialmente idoneo tanto para obra nueva, como obra de rehabilitación en la que se puede aplicar en húmedo…

hombreproyectando2

Se puede aplicar como aislamiento interior, bajo techos, estructuras, sobre hormigón o acero.

Tiene la gran ventaja de ser un sistema de aislamiento ligero que cubre todos los espacios, pudiendo cubrir puentes térmicos  a la vez que está libre de juntas.

Aislamiento de un tabique

En un único proceso se consigue aislar aplicando una capa fina de unos pocos centímetros o bien aplicando una capa maciza que queda estéticamente rematada con un rodillo.

viga-protegida-con-lana-de-

Para activar los esfuerzos de cohesión de la lana de roca proyectada, se humedecen los copos de Promaspray con una nebulosa de agua. Una vez terminada la proyección se repasa la superficie en el caso de mayores espesores con el rodillo. En todo caso deben considerarse los tiempos de secado del material.

Aislamiento de un forjado

Se puede aislar también en horizontal, proyectando desde abajo. Depende de la rugosidad  de la capa, en este caso las capas tienen que ser mas finas. Para darle un acabado mas consistente puede reforzarse con una malla.

promaspray-f250-esquema

Protección pasiva proyectada

Protección pasiva proyectada
Proyectado pasiva de estructuras

Mediante proyectado de lana mineral con cemento Promaspray F250 para protección pasiva al fuego e con ayuda de la máquina Minifant M99 de X-floc se consigue proteger la estructura al fuego a la vez que también se aísla térmicamente, gracias a proxeccion dunha lana mineral misturada con cemento e auga, baixo, o redor ou sobre a estructura.

proyectado-promaspray-250


Se puede aplicar cubriendo superficies
· bajo forjados
· vigas de hormigón
· vigas metálicas
· pilares de hormigón
· pilares metálicos
· cerchas metálicas
· cualquier superficie que requiera una protección pasiva

Se utiliza para acondicionar estructuras existentes a los requerimientos de normativa o licencias de apertura en
· locales públicos
· naves industriales
· garajes
· estructuras en general

Mediante aplicación posterior con rodillo se puede mejorar la superficie rugosa

proyectado-estructura-rodil


En definitiva, el manto de lana, cemento y agua, hará que la estructura consiga superar un requerimiento de protección al fuego de RF 30, RF60, RF90, RF120 o RF180 según cada caso. Lo único que debe hacerse es adaptar el espesor del manto protector al requerimiento específico.