Somos unha empresa especializada na realizacion de traballos verticais e en altura para comunidades de veciños e particulares ou industria.

Para poder levar a cabo estes servicios con seriedade e seguridade, contamos con profesionais formados para este tipo de traballo, que cumplen con toda a normativa de seguridade conforme a lei de prevencion de riscos laborais de R.D. 1215/1997 e R.D. 217/2004 e empregando os equipos de protección individual necesario para cada caso.